Radní města Ústí nad Labem schválili vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro stavbu tenisové haly. Ocelová hala se sendvičovým opláštěním o rozměrech 38 x 38 metrů má vzniknout na stávajících tenisových betonových kurtech s umělou trávou. Místem plnění je p.p.č. 422/1 k.ú. Klíše v Ústí nad Labem. Předpokládaná hodnota je 19 000 000 Kč bez DPH a předpokládaný termín na předání staveniště je červenec 2024. Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu je do 12 měsíců od zahájení díla.

Více na https://1url.cz/CuRZ0

(zdroj: usti.cz)