“Žijeme vedle sebe, ale příliš toho o sobě nevíme. Pojďme si o tom povídat a trochu více se poznat,” to je motto neformálních diskusních setkání Průsečíky, která se v Knihovně Ústeckého kraje konají každé druhé pondělí v měsíci. Knihovna na nich spolupracuje s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Akce se koná v novém knihovním prostoru nazvaném Teen zóna, který slouží k netradičně pojatým lekcím a akcím. Prostor v Lidové části knihovny (Winstona Churchilla 3, 1. patro) je vybaven například sedacími polštáři, což přispívá k atmosféře uvolněného a neformálního setkání. Ta vede knihovník a koordinátor Teen zóny Aleš Pařízek. Na každém setkání jej doplňuje expert z Fakulty sociálně ekonomické. Zváni jsou vždy také zástupci probírané menšiny. Průsečíky jsou primárně určené náctiletému publiku, vítáni jsou ale všichni, kdo projeví o daná témata zájem.

„Této formy spolupráce si velice vážíme. Mladí lidé jsou v každé společnosti k menšinám vnímavější a tolerantnější. Je skvělé, že máme možnost zprostředkovat setkání, dialog i odpovědi na zvídavé otázky,” pochvaluje si spolupráci Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy FSE UJEP.

„V matematice slovo průsečík označuje prostor mezi dvěma či více skupinami, a přitom jim všem vlastní. A přesně hledání tohoto prostoru je ústředním tématem cyklu Průsečíky. Zatímco samotný formát setkání je dán myšlenkou vzájemného poznávání, stálí návštěvníci se již začínají objevovat a věříme, že jich bude přibývat. Vždy je třeba hledat společnou řeč a o tom právě průsečíky jsou,” dodává k akci její organizátor Aleš Pařízek.

Aktuálně jsou Průsečíky přesně v půlce svého programu pro letošní podzim. První setkání se v září zabývalo LGBTQ+ komunitou, druhé v říjnu otevřelo téma sociálně vyloučených lidí. V plánu do konce roku jsou ještě lidé žijící s nějakou formou handicapu (13. listopadu) a prosincové Průsečíky otevřou téma víry a náboženství (11. prosince). Vstup je zdarma.

Průsečíky: Handicapovaní | Knihovna Ústeckého kraje (knihovnauk.cz)

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace