Správa Národního parku České Švýcarsko vybavila spodní část přístupové stezky k Rudolfovu kameni novým dřevěným žebříkem. Dřívější schodiště tesané přímo do měkkého pískovce podlehlo erozi působené sešlapem, spodní část opravovaného úseku návštěvníci dosud překonávali po schodových stupních z klád, které rovněž nevyhovovaly soudobým bezpečnostním standardům. Návštěvníci nyní úsek trasy zdolají po dřevěném žebříku tvořeném 23 dubovými stupni. Již v květnu letošního roku správa parku upravila přístup na Rudolfův kámen v jeho horní části (podrobněji ZDE).

Nový přístupový žebřík k Rudolfovu kameni pomůže návštěvníkům bezpečně překlenout dosud problematický úsek trasy. Foto: Miroslav Rohlík

Původní přístup k Rudolfovu kameni již nesplňoval soudobé bezpečnostní standardy. Foto: Miroslav Rohlík

(Úvodní snímek: Výhled z Rudolfova kamene, foto: Richard Nagel)

(zdroj: npcs.cz)