Radní města schválili podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace Mánesových sadů v Ústí nad Labem. Dotace bude podaná v rámci výzvy Zelená infrastruktura, která je vyhlášená prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Předmětem projektu je celková revitalizace Mánesových sadů s důrazem na veřejný prostor a fyzickou infrastrukturu. Nedílnou součástí projektu jsou sadové úpravy, veřejné WC, návrh veřejného osvětlení, sportoviště, psí louky a doplnění mobiliářem.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 36 500 000 Kč, předpokládaná výše dotace je 31 025 000 Kč a předpokládané náklady města jsou 5 475 000 Kč. Výše dotace bude vycházet ze způsobilých výdajů projektu, které budou určeny až po podání žádosti o dotaci.

(zdroj: usti.cz)