Dva roky před výročím 100 let od založení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín se tato instituce dočkala rekonstrukce budov B a C. Na opravu ještě stále čeká budova A s přilehlými objekty a také školní hřiště. Na slavnostní otevření dvou budov se za zřizovatele přijela podívat radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková, radní pro finance Jan Růžička či předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdenka Vachková. Zrekonstruované prostory prošly kolaudací a od 1. září letošního roku slouží pro potřebu výuky oborů strojírenství a elektrotechnika. „Studenti mají k dispozici též novou tělocvičnu s posilovnou či školní jídelnu,“ sdělila ředitelka školy Jana Vacková.

Učebna CNC také prošla rekonstrukcí

Studenti se těší i z moderní tělocvičny s posilovnou

Ve škole na Slovanské ulici mají pro děti i pedagogický sbor novou jídelnu. Na snímku třetí zleva radní pro finance Jan Růžička. Vlevo pak ředitelka školy Jana Vacková

(zdroj: kr-ustecky.cz)