První část rekonstrukce nádražní budovy v Teplicích se chýlí ke konci. Z památkově chráněného objektu pomalu mizí lešení, které dosud zakrývalo opravenou fasádu. Stavba začala v srpnu loňského roku. Jejím cílem je obnova střechy a fasády památkově chráněné nádražní budovy včetně výměny oken a dveří. Renovací prochází také 1. nástupiště a jeho zastřešení. V současné době se provádějí restaurátorské práce na fasádě a nátěry ze strany ulice. Dokončuje se osazování oken, na objektu pošty pak probíhá montáž střechy. Začaly rovněž bourací práce u vstupních dveří, zároveň byla zahájena jejich výroba. V suterénu se upravují rozvody vzduchotechniky a elektroinstalace.

Největší objem stavebních prací ale v tuto chvíli probíhá na 1. nástupišti a jeho přístřešku, od srpna se zde proto koná výluka přilehlé staniční koleje. Dokončit už se podařilo nástupní plochu, osazeny jsou i první repasované historické litinové sloupy pro zastřešení nástupiště. Celkové investiční náklady první fáze stavby dosahují 325 milionů korun. Zhotovitelem prací je společnost Chládek a Tintěra. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost. Pro druhou etapu stavby, během které dojde ke kompletní rekonstrukci interiéru historické budovy, se v současnosti dokončuje projektová dokumentace.

Fotografie nádražní budovy z 22.9.2023

(Úvodní foto: vizualizace)

Správa železnic, státní organizace