Litoměřický hrad získal prestižní ocenění, kterým je druhé místo v soutěži Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje. Cenu z rukou hejtmana Jana Schillera převzali starosta Radek Löwy (na fotu níže s mikrofonem) společně se stavebním technikem odboru územního rozvoje městského úřadu Ladislavem Pošíkem.

Soutěž pořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako odborným garantem.  Přihlášeno bylo 15 staveb postavených na území Ústeckého kraje a daných do užívání od ledna 2002 do prosince 2022. První a třetí místo putovalo do Loun. V soutěži zvítězilo město Louny za rekonstrukci pavilonu A výstaviště. Patří mu i třetí místo za plaveckou halu.

Bývalý královský středověký hrad patří mezi nejstarší stavby Litoměřic. Byl postaven ve druhé polovině 13. století. V současné době je součástí Kulturního a konferenčního centra Litoměřice (spolu se sousedním domem kultury). Slouží nejen k pořádání významných kulturních a společenských akcí, výstav apod. Jsou zde umístěny i tři stálé expozice –  expozice věnovaná českému vinařství, expozice mapující historii a současnost litoměřického pivovarnictví a expozice věnovaná památce komika Felixe Holzmanna. Hrad je spravován Městskými kulturními zařízeními Litoměřice, příspěvkovou organizací města.

Autor: Eva Břeňová

(zdroj: litomerice.cz)