V prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje je k vidění výstava Známe se z fotografie. Jedná se o výtvarné pojetí portrétů klientů Domova důchodců Bystřany, za kterými stojí žáci čtyř základních škol na Teplicku. Výstava vznikla v rámci mezigeneračního projektu, který cílí na spolupráci dětí a seniorů. Zapojily se do něj čtyři základní školy na Teplicku, a to Základní škola Bílá cesta, Základní škola Maršovská, Základní škola a Mateřská škola Koperníkova v Teplicích a Základní škola Bystřany. Ty dostaly od Domova důchodců Bystřany profesionální fotografie 12 seniorů. Žáci druhého stupně přenesli pod vedením učitelek portréty na papír výtvarnou technikou jim vlastní. Mohli je obohatit představou životního příběhu. Na obrazech proto nechybí námořník či hokejistka. Výstava potrvá do konce září.

(zdroj: kr-ustecky.cz)