V chomutovské porodnici byl zahájen screening možných problémů v duševní oblasti matek po porodu. Jedná se o systém časné identifikace rizikových rodin a následnou odbornou pomoc těmto rodinám. Perinatální období matky a dítěte může být pro některé ženy a jejich rodiny náročné. Rodiny často čelí různým psychosociálním stresům, se kterými se ne vždy umí vyrovnat. Faktory, které tyto stresové situace způsobují, jsou například nedostatek podpory okolí, náročný porod, sociální izolace či i biologické předpoklady.

V chomutovské porodnici screening psychosociálního stresu proběhne u matek přibližně 2. až 3. den po porodu. „Matka dostane tablet, na kterém vyplní dotazník. Centrum perinatálního duševního zdraví v Praze vyhodnotí dané výsledky. Na jejich základě přijde ženě zpětná vazba e-mailem, který shrne, zda je zde možné riziko sociálních či duševních problémů. Matce bude v tomto případě nabídnuta okamžitá podpora a relevantní služby podle dané situace,“ uvádí Kamila Faiglová, vedoucí odboru sociálních věcí.

Vysoký psychosociální stres může v rodině způsobit velké partnerské konflikty, obtížnou citovou vazbu matky na dítě a mimo jiné také například emoční obtíže u samotného dítěte. Tento screening si klade za cíl pomoci rodinám a včas zachytit problémy a nabídnout pomoc, kterou matky opravdu potřebují.

(zdroj: chomutov.cz)