Havarijní stav spodní zděné části rozhledny na vrchu Varhošť je minulostí. Oblíbený turistický cíl nedaleko Litoměřic, který je v majetku města, prošel v uplynulém měsíci zásadní rekonstrukcí. Náklady na opravy dosáhly přibližně 1,3 milionu korun a město je hradilo ze svého rozpočtu. Na zrekonstruovanou rozhlednu se přijeli podívat také zástupci městského úřadu a starosta Radek Löwy. Jednatel dodavatelské firmy Radek Rosenkranc popsal, že práce zahrnuly sanaci nástupní podesty pod ocelovou konstrukcí, přeložení hromosvodu a obnovu samotného zdiva.

Investiční technik z Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík sdělil, že do budoucna je plánována také renovace ocelové konstrukce. „Připravovanou novinkou pro návštěvníky rozhledny budou také čtyři panoramatické tabule zobrazující reliéf krajiny se jmenným popisem okolních vrchů. Umístěné budou ve vrcholové části,“ informoval Ladislav Pošík.

Stávající rozhledna na Varhošti byla slavnostně otevřena v roce 1973. U příležitosti 50. výročí této události chystá Klub českých turistů (KTČ) Litoměřice na sobotu 24. září výroční pochod pro širokou turistickou i neturistickou veřejnost.

Stav vchodu před rekonstrukcí a po ní

Stav zdiva před rekonstrukcí a po ní

(zdroj: litomerice.cz)