Kraj pokračuje v propojování výletních tras 

Z Lipové do Wehrsdorfu po Kostelní stezce, z Varnsdorfu přes Špičák do Spitzkunnersdorfu. Takové trasy jsou pěším turistům nově k dispozici díky projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky. Projekt byl zrealizován Ústeckým a Libereckým krajem ve spolupráci s Rozvojovou agenturou Horní Lužice. Probíhal od února 2022 do května 2023 a byl financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014–2020.

Montáž nového turistického značení nové stezky

Kostelní stezku nechal Ústecký kraj proznačit prostřednictvím Klubu českých turistů až k hranici se Saskem. Výlet po ní je nejlepší začít u podstávkového domu s informačním střediskem v Lipové, kam se dostanete pohodlně zelenými autobusy. Stezka pokračuje po zelené kolem Zámeckého rybníka, zámku Lipová, kostela Šimona a Judy až k lipové aleji. Lipová alej je dlouhá kolem 850 metrů a na jejím konci se nachází poutavé vyhlídkové místo. Turistům je zde k dispozici nově zbudovaný turistický přístřešek se stolem, lavicemi a informační tabulí odkazující na další lákavá místa v okolí. Například na sedm kilometrů vzdálený nejsevernější bod České republiky. V rámci projektu vznikly v okolí další tři informační tabule a mají design podstávkového oblouku. Trasa pokračuje k Třípanskému kameni, který označuje místo, kde se stýkaly hranice tří panství, které patřily hrabatům Salm – Reifferscheidů, majitelům Lipové, pánům ze Saly, vlastníkům Sohlandu a panství budyšínské kapituly svatého Petra. Od hranice do obce Wehrsdorf je Kostelní stezka značena červeně a návštěvníky dovede ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde končí.

Třípanský sloup jako jedno ze zajímavých zastavení Kostelní stezky

     Další nově vyznačená trasa vzniklá z projektu vede z Varnsdorfu přes Špičák do Spitzkunnersdorfu. Jak uvádí Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje: „Jedná se o trasu hojně navštěvovanou obyvateli Varnsdorfu, běžci nebo pejskaři. Abychom sem však mohli poslat turisty, bylo třeba doplnit turistické značení. Tato trasa byla již nějakou dobu v plánu Klubu českých turistů a díky projektu se ji podařilo zrealizovat. Nyní doufejme ve zpřístupnění Hrádku nebo ještě lépe za příznivých okolností ve výstavbu rozhledny na Špičáku.“ Na cestu se lze vydat po žluté z náměstí ve Varnsdorfu. Ta vede městem v souběhu s evropskou dálkovou trasou E10 na Špičák a odtud po dříve neznačené cestě k hranici. Pokračuje po německé červené turistické trase zvané Lausitzer Schlange (Lužická hadovka) vedoucí až do Spitzkunnersdorfu. Na závěr výletu stojí za to vystoupat na vrchol zvaný Grosser Stein, ze kterého je překrásný panoramatický výhled na Horní Lužici, Jizerské hory i Krkonoše.

(zdroj: kr-ustecky.cz)