Jsou životní jubilea, která si zaslouží obdiv, a sté narozeniny v životě člověka mezi ně jistě patří. Toto krásné výročí oslavila 3. srpna (zároveň na svůj svátek) Miluše Nemravová z Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí. Popřát jí přijel za zřizovatele i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (na fotu čtvrtý zleva). Domov ve spolupráci s rodinou připravil oslavenkyni oslavu, na které nechybělo jídlo, pití ani hudební doprovod. Mezi gratulanty byl ředitel organizace Jaroslav Zeman, zástupci města Dubí či primátor Teplic Jiří Štábl.

Paní Nemravová dostala také dort

Paní Miluše Nemravová se narodila před 100 lety v Kutné Hoře. V mládí pracovala jako administrátor na střední škole. Celý život ráda sportovala, byla členkou Sokola a Skautu. V manželství vychovala dva syny. S manželem, kterého moc milovala, měli v pronájmu chatu Fofrník na Bouřňáku, kde velkou část života vařila a starala se o lyžařskou veřejnost. Před příchodem do domova žila v Teplicích. Při jejím pracovním vytížení i ráda chalupařila. Dodnes si udržuje fyzickou kondici ranním cvičením. Sport i nadále ráda sleduje v televizi.

(zdroj: kr-ustecky.cz)