Centrum porodní asistence. Pod tímto názvem bude od 1. září, v souvislosti s komplexní reorganizací zdejšího gynekologicko-porodnického oddělení a jeho generální rekonstrukcí v následujícím roce, v litoměřické nemocnici provozovat jedno ze základních medicínských pracovišť Krajská zdravotní (KZ), a.s. Mottem snažení zdejšího týmu zdravotnických specialistů pod vedením vedoucího lékaře porodních sálů a zástupce primářky Petra Holby (na fotu) je tak na základě realizace řady projektů vydobýt zpět renomé špičkového pracoviště v regionu.

„Bezpečnost pacientek a novorozených dětí je a bude pro nás vždy prioritou. Proto také v naší porodnici slouží vždy dva lékaři – gynekologové-porodníci. Máme skvělé zázemí pediatrického týmu. Disponujeme dětským oddělením a jednotkou intenzivní péče, nemocnice zajišťuje všechny standardní zobrazovací metody. V řádech minut máme k dispozici hematologa, internistu, intenzivistu i chirurga se zkušeností ve svém oboru,“ vypočítává Petr Holba s tím, že komplikované novorozenecké a těhotenské případy transportují do 30 minut na vyšší pracoviště Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Krajská zdravotní, a.s.