Rezidenční zóna pro budoucí výstavbu rodinných domů aktuálně vzniká v lokalitě Krupka – Prokopka. Součástí přípravy území o rozloze větší než 88 tisíc metrů čtverečních je výstavba nových pozemních komunikací a inženýrských sítí zajišťujících dopravní a energetické napojení pro 74 plánovaných rodinných domů. „Jde o klasický developerský projekt – až budou jednotlivé parcely zasíťované a připravené, firma je bude prodávat zájemcům. Ti si zde pak mohou postavit rodinný dům,“ doplňuje místostarosta Rostislav Kadlec.

Záměr realizuje teplická společnost POZEMKY Krupka s. r. o., se kterou nyní vedení města jedná o možnosti a formě spolupráce v rámci udržitelného rozvoje města. „Stavba je v souladu s územním plánem města a vychází ze zpracované a schválené Územní studie zastavitelných ploch K36a, K36b, vypracované a schválené v roce 2016. Nové komunikace zajistí přístup a dopravní obslužnost nových domů uvnitř zóny,“ vysvětluje starosta Jan Kuzma.

Počátkem července byly v lokalitě zahájeny první přípravné práce. Provádí je společnost IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.) „Pozdější výstavbou rodinných domů dojde k naplnění územního plánu. Tím by měly být uspokojeny bytové potřeby obyvatel a zároveň by se měla zlepšit celková ekonomická situace v regionu,“ věří místostarostka Miloslava Bačová.

(zdroj: krupka-mesto.cz)