Zejména u nás v pohraničí se stále častěji setkáváme s Němci, kteří zde pracují nebo podnikají. I pro ně je vhodný 31. kurz letní školy češtiny pro německy mluvící zájemce, který proběhne tradičně v druhé polovině srpna, od 13. do 26. 8. 2023. Pořádá ho Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ÚSGS FF UJEP). Jako každý rok na jeho přípravě spolupracuje s Ackermann-Gemeinde. Obě organizace, které ho desítky let připravují, spojuje dlouhodobý zájem o pěstování dobrých vztahů mezi Čechy a Němci.

Program kurzu připravují velmi pestrý. S ohledem na křesťanské zaměření Ackermann-Gemeinde se ráno začíná modlitbou, po snídani následuje zpěv českých lidových písní a poté je zahájena samotná jazyková výuka. Po obědě jsou zařazeny výlety. „Letos se podíváme do muzeí v Mostě a Děčíně, v Děčíně se těšíme na novou výstavu o námořnících z českých zemí. Navštívíme také skanzen v Zubrnicích a zámek Pátek u Ohře,“ říká doc. Kristina Kaiserová (ředitelka ÚSGS FF UJEP). Celodenní sobotní výlet bude směřovat do Sklárny a minipivovaru Novosad & syn v Harrachově. Kromě toho je připravena komentovaná prohlídka výstavy o šlechtě z Čech a Moravy po roce 1945 ve zdejším muzeu, provádět bude Anna Knechtel (Adalbert Stifter-Verein Mnichov). Večery jsou vždycky věnovány přednáškám na široké spektrum témat. Daniela Linková z litoměřického muzea pohovoří o vinařství na Litoměřicku. Tradičně vystoupí i Jiří Riezner (UJEP), tentokráte bude prezentovat historii povodní od 18. století do dnešní doby. Julie Adam (UJEP) představí spisovatele Jaroslava Rudiše a Jiří Myroniuk (UJEP) bude přednášet o jáchymovském lágru Rovnost z padesátých let, o němž mu aktuálně vyšla kniha. V předvečer celodenního výletu bude o osobnosti šlechtice a podnikatele Johanna Nepomuka Františka hraběte Harracha hovořit Jan Vondrouš (Collegium Bohemicum). Stranou nezůstane ani aktuální dění – o práci v senátu poinformuje nově zvolený senátor Martin Krsek. Připravena jsou i další drobná aktuální vystoupení a akce.

Program 31. ročníku Colloquia Ustensia

 Ackermann-Gemeinde neboli Oráčovo společenství, se sídlem v Mnichově, je občanské sdružení při německé katolické církvi, které se věnuje usmíření mezi Němci, Čechy, Slezany a Slováky.

(zdroj foto: archiv UJEP)

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP