Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves měly důvod k radosti. Při příležitosti 40. výročí otevření Domova uspořádali zaměstnanci a vedení pro své klienty zahradní slavnost. Za zřizovatele Domovů, tedy Ústecký kraj, přijela popřát všem z vedení, zaměstnancům i klientům vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková. Na slavnostním zahájení zahradní slavnosti ředitelka Domovů Kateřina Zemanová odměnila malým dárkem šest klientů, kteří jsou v domově od samého vzniku, tedy 40 let. Program akce byl po celé odpoledne pestrý. Pro děti byly připraveny hry, skákací hrad či kreativní koutek. Malí i velcí se mohli občerstvit a ke koupi byly výrobky od klientů domova.

Lidé si na zahradní slavnosti mohli zakoupit výrobky klientů

Úvodní foto: ředitelka domova odměnila klienty, kteří jsou v této instituci od samého začátku, drobným dárkem.

(zdroj: kr-ustecky.cz)