Pečovatelská služba Krupka dne 13. 7. 2023 zařadila do provozu dvě osobní vozidla Renault Captur Techno E–Tech plug-in 160 kategorie MI. Vozidla byla pořízena z PROJEKTU IROP (IROP = Integrovaný regionální operační program – pozn. red.) EKOLOGICKÁ VOZIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU KRUPKA. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení materiálně-technického vybavení poskytovatele služby, zvýšení kvality poskytování sociální služby, současně snížení energetické náročnosti v oblasti poskytování sociální služby a eliminace negativních dopadů na životní prostředí.

Finanční dotace na pořízení vozidel z EU činila 85 % způsobilých výdajů, ze státního rozpočtu ČR bylo uhrazeno 5 %, vlastní podíl žadatele, zřizovatele Pečovatelské služby Krupka – Město Krupka činil zbylých 10 %, což představuje 91 017,50 Kč za jedno vozidlo.

Eva Veselá, vedoucí pečovatelské služby

(zdroj: krupka-mesto.cz)