Pokud se vypravíte do Českého středohoří, nemůžete Házmburk minout – jeho silueta se dvěma věžemi, horní hranolovitou (Bílou) a dolní kulatou (Černou), je vidět ze všech světových stran na desítky kilometrů daleko. Házmburk patří k této krajině Českého středohoří odedávna. Dokonce se neví přesně, kdy a kým byl hrad založen. Čedičový vrch dosahuje výšky 418 m.

Parkoviště v obci Klapý a cesta na hrad:

K hradu se dostanete nejlépe z obce Klapý. Od parkoviště, které je pod hradem, vás povede žlutá a posléze červená turistická značka. Vzdálenost od parkoviště k hradu měří asi 2,5 km. Středně náročná cesta stoupá po severním svahu kopce až ke zbytkům první brány a dále pokračuje k další ve východní části. Odměnou za náročný výstup vám bude úchvatný výhled z Bílé věže.

Otevírací doba:

červen: út-ne 9.30 – 17.30 hod.

červenec a srpen: út-ne 9.30 -18.00 hod.

Prohlídka je volná, bez průvodce.

Vstupné: dospělí 140 Kč, senioři a mládež 18-24 let 110 Kč, děti 6-17 let 40 Kč.

Na místě lze zakoupit drobné občerstvení.

Krátce z historie hradu Házmburk:

Historicky doložené údaje o existenci hradu pocházejí z první poloviny 14. století, kdy nejprve Hynek z Lichtemburka v roce 1314 mění hrad za jiné zboží s českým králem Janem Lucemburským a potom, když ho v roce 1335 prodává král Jan Lucemburský panu Zbyňku Zající z Valdeka. Zajícové byli významným šlechtickým rodem, kteří zastávali vysoké funkce. Například první majitel hradu a zakladatel rodu, Zbyněk Zajíc Zámořský, patřil k nejvěrnějším přátelům Karla IV. Zastával proto úřad nejvyššího královského číšníka. V historii hradu se vystřídala celá řada majitelů – Šternberkové, Ditrichsteinové, Hebersteinové, roku 1954 byl převeden do správy státu. Za celou živou historii nebyl hrad nikdy dobyt.

Takové staré šlechtické sídlo ovšem skrývá nejedno tajemství – pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti a tajné zazděné chodby, které kdysi Hazmburk propojovaly s hrady Košťálovem a Budyní.

(zdroj: kudyznudy.cz)