V obci Suché na Teplicku byla slavnostně otevřena „Doubravka – komunitní domov Suché“. Moderní a bezbariérové pobytové zařízení poskytuje zázemí osobám s poruchami autistického spektra (PAS) i jejich rodinám. Unikátní projekt spojuje sociální péči, důraz na aktivizaci klientů a obohacení komunitního života. V Doubravce je momentálně osm klientů, další se budou do komunitního domova o dvanácti lůžkách přesouvat. Centrem budovy jsou velké denní místnosti s atriovou zahradou a společná multifunkční místnost. Pro klienty je zajištěno ubytování, stravování, nepřetržitá komplexní pomoc a péče garantovaná kvalifikovanými zaměstnanci.

První myšlenka na výstavbu centra padla již před šesti lety. Centrum však otevřelo a úspěšně funguje teprve od února letošního roku. Hlavním strůjcem celého projektu je Tomáš Minařík, předseda spolku Sociální a zdravotní služby Teplice, z. s. „Doubravku bereme jako pilotní projekt. Naším cílem je vybudovat několik dalších domovů komunitního typu v Ústeckém a Středočeském kraji,“ nastínil plány do budoucna Tomáš Minařík. Projekt má ambici přispět k veřejnému životu v obci Suché nedaleko Modlan, dává pracovní uplatnění místním obyvatelům. V části přilehlé k veřejné cestě je situován prostor, který bude brzy fungovat jako občerstvení s vyhlídkou na cyklotrase k jezeru Milada.

Atriová zahrada pro klienty

Menší wellness místnost

Velká multifunkční místnost

(zdroj: kr-ustecky.cz)