Rada města schválila smlouvu mezi městem Děčín a Českou federací potravinových bank, z.s., o zapojení do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. Díky uzavřené smlouvě bude moci město Děčín čerpat skladové zásoby potravin v hodnotě 350 tisíc korun, a to do konce června. Získá tak do své výdejny potravin pomoc, která je rozdělována potřebným osobám.

„Obecně jsou sklady potravinových bank materiálově vyčerpané, a tak je jakákoliv pomoc obrovským přínosem. Moc děkuji vedení Střediska městských služeb za aktivní přístup a zapojení do projektu, díky kterému může město významně doplnit potřebným materiálem (potraviny, drogistické zboží) náš sklad potravinové pomoci,“ vysvětlila přínos zapojení do projektu Anna Lehká, náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí.
Provoz výdejny potravinové pomoci, která je určena pro klienty organizací poskytující sociální služby a pro zajištění základní pomoci potřebným prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, spustilo město loni v létě. O výdejnu se stará Středisko městských služeb a sklad se nachází v objektu školní jídelny ve Sládkově ulici.

(zdroj: mmdecin.cz)