Od 19. do 25. dubna 2023 bylo Gymnázium Teplice pořadatelem schůzky učitelů v rámci projektu TESLE – „Teachers’ Experience in Science and Language Education“. Účastnili se jí učitelé z naší koordinátorské instituce a dále 6 učitelů z norské školy Numedal videregaende skole v Nore.

Projekt získal grant z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Norští učitelé diskutovali o odlišnostech výuky na obou školách a prohlédli si celý areál školy. Byli nadšeni výzdobou chodeb budov školy i naším Didaktickým parkem, skleníkem, různými zvířaty, a samozřejmě obdivovali Beuronskou kapli. V anglickém jazyce prezentovali pro studenty o škole v Nore, regionu i zemi (na úvodním fotu) a na závěr měli čeští žáci příležitost ochutnat dovezené norské speciality. V dalších dnech se uskutečnily hospitace učitelů z norské školy v hodinách anglického jazyka, matematiky, biologie a chemie u vyučujících naší školy zapojených do projektu. Ve volném čase hosté okusili lázeňské procedury v teplických lázních a o víkendu se vydali společně s českými účastnicemi projektu na exkurzi do sklárny Pačínek v Kunraticích u Cvikova a za gotickou atmosférou do Kutné hory. Mezinárodní projekt přispěl k další spolupráci škol, která je plánována i do budoucnosti.

Gymnázium Teplice realizuje projekt „Inspirací k inovaci, inovací ke kvalitě“ který je podpořen grantem z programu ERASMUS+, Klíčová akce 1. Jeho cílem je zvýšit kompetence i kvalifikaci učitelů především ve znalosti cizích jazyků, využívání ICT ve výuce a také používání metody CLIL (content and language integrated learning – obsahově a jazykově integrované učení).

O prázdninách učitelé vycestovali na dvoutýdenní kurzy do Irska nebo na Maltu. Akcí v zahraničí se účastnilo 5 učitelů s aprobací matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a paní zástupkyně vyučující anglický jazyk. Zapojila se i paní knihovnice. Učitel zeměpisu a dějepisu vyjel na tzv. stínování do gymnázia v Bremerhaven v Německu. Účastníci vzdělávání se zlepšili v komunikačních znalostech v cizím jazyce. Přínosem pro žáky školy jsou zajímavé hodiny obohacené o zapojení CLIL (Content and Language Integrated Learning), ICT i nových metod a forem práce, které jsou nedílnou součástí vytvořených výukových materiálů od zapojených učitelů.

Foto z Irska

Malta

 

Mgr. Ilona Kuboňová