V pátek 2. června byla slavnostně otevřena nová naučná stezka na Mariánské skále. Její realizaci financovalo statutární město Ústí nad Labem, které při její tvorbě spolupracovalo s městským obvodem Severní Terasa a městským muzeem. Na přístupové cestě k vrcholu Mariánské skály je umístěno šest informačních panelů. Turisté se tak dozví zajímavosti o drobných sakrálních památkách, které zde dříve stály, o pěstování vinné révy na Mariánské skále nebo o místní geologii a těžbě. Najdou zde rovněž informace o fauně a flóře v okolí skály či o několika válkách, které se kolem tohoto místa odehrály. Nechybí ani povídání o Mariánské skále jako turistickém cíli v minulosti.

V roce 2021 financovalo město Ústí nad Labem rovněž renovaci Naučné stezky Bertino údolí, která vede příjemným zalesněným údolím okolo Stříbrnického potoka nedaleko Mariánské skály. Zajímavou možností je tak spojení obou stezek do jednoho výletu.

Informace o nové Naučné stezce Mariánská skála podají pracovníci Informačního střediska města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) nebo jsou k nalezení na www.usti-nad-labem.cz.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)