Přívoz na řece Labi mezi Malými a Velkými Žernoseky byl a je hojně využíván. Ocení ho zejména cykloturisté, kterým umožní naplánovat více variant výletů podél Labe. Přinášíme Vám informace o jeho provozu.

V měsíci ČERVNU 2023 bude jezdit přívoz od ČTVRTKA do NEDĚLE vždy v čase od 09:00 hodin do 19:00 hodin.

Ceník jízdného:

(platba pouze v hotovosti)

 • Děti do 6 let: zdarma
 • Mládež do 18 let: 15 Kč
 • Dospělí: 25 Kč
 • Senioři od 65 let: 15 Kč
 • Kolo, pes, dětský kočárek: 5 Kč
 • Jiné objemné předměty nad 60 cm: 5 Kč

Intervaly jízd:

Přívoz jezdí po půl hodině, vždy v celou a v půl.

Datum zahájení provozu a jízdní řády pro jednotlivé měsíce pravidelně zveřejňuje obec Malé Žernoseky na svých webových stránkách.

Základní pravidla přívozu:

 1. Přístaviště přívozu je na levém i pravém břehu v 5 km dolního Labe (53,55) a jeho provozovatelem pozemní části včetně přístavních můstků a převozního plavidla je Obec Malé Žernoseky.
 2. Přívoz slouží k přepravě osob a drobného nákladu dle nosnosti převozního plavidla. Kapacita lodi je cca 20 osob (bez kol).
 3. Provozní doba začíná zpravidla v květnu a končí v říjnu. Přívoz nejezdí při vysokých průtocích, zámraze, silném větru apod.
 4. U přístavních můstků je povoleno přistávání a stání pouze převozního plavidla.
 5. Mimo denní provozní dobu je vstup do přístaviště zakázán. Pokud převozní plavidlo není bezpečně vyvázáno u přistávajícího můstku a cestující nejsou všichni vystoupeni na břehu, je nástup nových cestujících na plovoucí zařízení zakázán.
 6. V době přepravy musí cestující uposlechnout pokynů převozníka. Z přepravy jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek.
 7. Komunální odpad možno odkládat pouze do vyhrazených nádob. Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů a tekutin do vody či na břehy.

Každý účastník přepravy je povinen prokázat se při případné kontrole platnou jízdenkou, kterou obdrží od obsluhy přívozu při placení jízdného.

(zdroj: malezernoseky.cz)

(zdroj foto: kudyznudy.cz)