Správa železnic hledá zhotovitele celkové opravy nádražní budovy ve stanici Žatec. Památkově chráněný objekt vznikl v roce 1873, letos tak slaví 150 let své existence. Opravou získá novou střechu a fasádu, moderní prostory pro cestující a také bezbariérový přístup. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují bezmála 90 milionů korun. Práce budou rozděleny na více etap a potrvají do roku 2026.

Nádražní budova ve stanici Žatec byla v roce 2020 prohlášena kulturní památkou, její vzhled se proto ani po opravě výrazně nezmění. Dojde k obnově fasády a nápravě historicky nevhodných zásahů do vzhledu budovy. Dále se obnoví původní střešní světlíky a odstraní nepůvodní přístavby. Kompletní opravou projde střecha, plášť budovy, nástupištní přístřešek a veřejně přístupné prostory včetně toalet. Bezbariérový přístup cestujících z ulice zajistí výtah. Revitalizace se dotkne i ploch v okolí nádražní budovy.

Foto: vizualizace budovy.

(zdroj: Správa železnic, státní organizace)