Oproti minulým rokům je nyní program zaměřený především na budoucí učitele přírodovědných předmětů a na studijní programy technického zaměření. Ústecký kraj se tak snaží aktivně řešit nedostatek kvalifikovaných pedagogů ve svých školách. Student vysoké školy tak může pobírat po dobu studia až 250 000 Kč. Navíc k tomu může čerpat také náborový příspěvek pro začínající učitele ve výši 200 000 Kč po nástupu do zaměstnání. Náborový příspěvek je určen jak pro absolventy, tak i pro ty, kteří v posledních letech na území našeho kraje neučili. O oba programy lze žádat samostatně i dohromady, každopádně zavazují učitele k výkonu svého povolání v krajské střední škole po dobu minimálně tří let.

(zdroj: ods.cz, Zd. Vachková, zastupitelka ÚK)