Položením květinových darů i společným zamyšlením nad válečnými hrůzami, jejich příčinami a následky si 78. výročí konce druhé světové války připomněli představitelé města Žatec spolu s hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem. Pietní akt měl dvě části a konal se nejprve u památníku věnovaného rudoarmějcům a československým vojákům na městském hřbitově v Žatci a poté u památníku na Kruhovém náměstí. Po boku hejtmana Jana Schillera se ho zúčastnili žatečtí zastupitelé, v čele se starostou a krajským radním pro zdravotnictví Radimem Laiblem, a zástupci spolků – Československé obce legionářské nebo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Čestnou stráž a pokládání věnců a květin obstarali jako vždy vojáci žatecké posádky.

Hejtman Jan Schiller ve svém projevu zdůraznil, že druhá světová válka byla největším válečným konfliktem, jaký lidstvo dosud zažilo. Tragická událost takového rozsahu by měla být podle něho také impulsem k tomu, aby se konflikty řešily jinou cestou, než je válka. „Proto dnes všechny vyzývám k pokoře a úctě před křehkostí lidského života, k úctě k minulosti ve jménu těch, kteří položili svůj život. Je především na nás, abychom dějinné události připomínali nejen pietní formou, ale i tím, že zajistíme, aby mladá generace byla dalším nositelem svobodných myšlenek, vzpomínek a hlavně mementa, co všechno museli naši předkové v boji za svobodu vytrpět,“ uvedl hejtman Jan Schiller. Druhé části pietní akce na Kruhovém náměstí se zúčastnili také žatečtí skauti, kteří vedle památníku drželi českou státní vlajku.

(Úvodní foto: Hejtman Jan Schiller, žatecký starosta a krajský radní Radim Laibl a žatečtí skauti, kteří během pietního aktu drželi českou státní vlajku.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)