Dvacet sedm představitelů obcí jednalo se zástupci Ústeckého kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu o problematice odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, o tzv. 18 ekomiliardách. Program je určen obcím v Ústeckém a Karlovarském kraji, jejichž území se v minulosti dotkla těžba hnědého uhlí. Administrátorem programu, zaměřeného na revitalizace a resocializace krajiny, je Ministerstvo průmyslu a obchodu, realizaci projektů a úhradu nákladů zajišťuje pro změnu Ministerstvo financí.

Během společného jednání byly zúčastněným předány informace o možnostech podpory projektů z Operačního programu Spravedlivá transformace i o připravovaných zastřešujících projektech Ústeckého kraje pro veřejný sektor. Finanční prostředky z programu budou moci obce použít na projekty související s obnovou území (cyklostezky, naučné stezky apod.), přípravu potřebných studií, posudků a projektových dokumentací. Možnosti čerpání budou blíže specifikovány v jednotlivých výzvách.

Účastníkům byl také detailně představen web www.15miliard.cz, kde jsou k dispozici aktuální přehledy obecních projektů, včetně aktuálních fází jejich realizace. V následujících měsících provede Ústecký kraj společně s obcemi revizi projektů s cílem vybrat takové, které bude možné realizovat, případně u nich bude možné zahájit projektovou přípravu.

(zdroj: kr-ustecky.cz)