Kraj rozdělí celkem 26,43 milionů korun mezi jednotky sboru dobrovolných hasičů v rámci dotačního programu, který schválili krajští zastupitelé Ústeckého kraje na konci roku 2022. Program pomáhá obcím při pořízení nové požární techniky, výstavbě či rekonstrukci požárních zbrojnic. Podporuje také spolky a veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného zahraného systému. Podpořeno bude celkem 152 žadatelů.

     „Činnost dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích má nesmírný význam. Chrání naše životy a majetek, ale také stojí za organizací mnoha kulturních a společenských akcí. Starají se také o naše děti. Vedou je k pohybu a sportu. Vedení Ústeckého kraje proto považuje podporu takových aktivit za samozřejmou. Aby byli podpořeni všichni žadatelé, kteří podali svou žádost řádně, navýšili jsme rozpočtovým opatřením původní finanční objem programu z 21 milionů na 26,43 milionů korun,“ okomentoval rozdělení finančních prostředků hejtman Jan Schiller.

(zdroj: kr-ustecky.cz)