V polovině května by měla být dokončena další část Cyklostezky Ohře. Půjde o úsek číslo 6 na katastru města Žatce mezi jezem ve směru na Libočany a obcí Stroupeč. Nový úsek v délce 2,1 kilometru a šířce 3 metry v ceně 12,9 milionu Kč včetně DPH se už začal budovat. Na realizaci stavby požádalo město o dotaci z programu IROP Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Další úsek ve směru k Nechranické přehradě bude stavět Ústecký kraj, stavební řízení by mělo začít v květnu.

Cyklostezka Ohře je jedna ze čtyř páteřních cyklotras Ústeckého kraje. Město Žatec připravuje i další část Cyklostezky Ohře, a to ve směru na Trnovany. Navazovat bude na již dokončenou stezku za mostem Belojanise. „Půjde o úsek v délce asi 900 metrů. Zatím ale není jisté, kdy jeho stavba začne. Připravuje se totiž rekonstrukce železničního mostu přes Ohři a možná bude lepší začít stavět tento úsek cyklostezky až po dokončení prací na mostě, aby technika novou stavbu neponičila,“ vysvětlil starosta Žatce Radim Laibl. I na tuto část Cyklostezky Ohře chce město získat dotaci. Výstavbu další části trasy pro cyklisty ve směru na Trnovany by měl následně opět zajistit Ústecký kraj, který ve spolupráci s městem Žatec chystá také rozšíření a zkvalitnění mobiliáře.

(Úvodní foto ilustrační, zdroj: cykloohre.cz)

(zdroj: mesto-zatec.cz)