Pražské Protonové centrum od zahájení svého provozu v roce 2012 již léčilo více jak 10 000 pacientů. O jeho kvalitách se nejen v odborných kruzích v zahraničí i doma hovoří s velkým respektem. O tom, proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit, jsme si povídali s primářem a ředitelem zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás v současnosti léčí ozařováním.


Pane primáři, které diagnózy jsou pro léčbu protonovou radioterapií vhodné?
Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o nádory hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomy a nádory zažívacího traktu. V současné době se setkáváme s velkým množstvím žen indikovaných k protonové radioterapii karcinomu prsu, kdy dochází k vysoce žádoucímu snížení dávky na srdeční struktury. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty.

Kolik nemocných jste již ozařovali a jaká je úspěšnost vaší léčby?
V Protonovém centru jsme léčili již přes deset tisíc pacientů. Úspěšnost léčby závisí na konkrétním typu diagnózy. Například při léčbě karcinomu prostaty, kterou každým rokem v České republice onemocní až 8 000 mužů, je-li onemocnění zachyceno včas, dokážeme vyléčit až 97 procent mužů. Kromě vysoké šance na vyléčení umožňuje také protonová terapie, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky s ní spojené. U pacientů s nádory centrální nervové soustavy se jedná například o snížení rizika poškození zraku. V případě pacientů s nádory v oblasti hlavy a krku nám protonová terapie umožňuje také ozářit i pacienty s dosud velmi těžko léčitelnými nádory uloženými v blízkosti zrakového a sluchového nervu nebo míchy. Pacientům s karcinomem jícnu dokážeme zase díky protonové radioterapii ochránit míchu a srdce. Tak bychom mohli pokračovat diagnózu po diagnóze. Obecně lze shrnout, že protonová léčba dokáže zásadně ovlivnit kvalitu života pacienta v průběhu léčby i po jejím skončení.

Co čeká pacienta, kterému diagnostikují v jeho kraji nějaký karcinom? Jak se k vám dostává?
Protonové centrum se stalo součástí Národního onkologického centra. Nejpřímější cesta je proto ta, že pacientovi na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu u nás v Protonovém centru. Díky naší úzké spolupráci s kolegy z celé ČR a propojení našich týmů se k nám tak dostane pacient velmi snadno. Další možností je, že nás pacient sám kontaktuje – zavolá na naši infolinku, nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin od nás dostane informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci.

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?
Ano, protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobě smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami.

Zmínil jste, že dosahujete úspěchů v léčbě karcinomu prostaty u mužů. Kolik mužů ročně léčíte?
Pro diagnostiku rakoviny prostaty je základem stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA). Koncentrace prostatického specifického antigenu v krvi je jedním z ukazatelů rakoviny prostaty, proto by si jej muži po 50. roce měli nechat v pravidelném intervalu vyšetřovat. Rakovinu prostaty je možné řešit několika způsoby, chirurgicky nebo pomocí radioterapie (ozařování). Pokud je rakovina prostaty diagnostikována včas, je možné moderní protonovou léčbou pacienty vyléčit a zároveň minimalizovat nežádoucí vedlejší účinky. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je například v případě chirurgické léčby vysoké, je velmi nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku je menší než 1 % na rozdíl od operace. Nespornou výhodou protonové léčby je také podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia karcinomu prostaty, a 21 dní u pokročilého stadia.

Nejčastější diagnózou, kterou léčíte u žen, je karcinom prsu?
Ano, je to tak. Jelikož se dnes dokáže vyléčit téměř 90 % žen, pokud je onemocnění zachyceno včas, je naším cílem, aby jejich život po radioterapii (ozařování) byl bez dalších omezení a zdravotních komplikací. Při protonové léčbě karcinomu levého prsu dokážeme ozářit prs a hrudní stěnu tak, že můžeme minimalizovat nežádoucí ozáření srdce, věnčitých tepen a plic. Tím dokážeme předcházet riziku vzniku srdečních a plicních onemocněních, které by se při jejich ozáření mohly v horizontu 10-20 let projevit. Díky tomu, že jsme v PTC vyvinuli inovativní a jedinečné postupy, patří našemu Centru přední místo na světě v léčbě karcinomu prsu protonovou radioterapií.

Co možná nevíte 
• Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům z České republiky.
• Každý pacient má v Protonovém centru svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici.
• Komunikace koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, zajištění posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod.
• Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum  i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti. Absolvovat zde můžete vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou okolo 2–3 týdnů.
• Nejnovější informace najdete na webových stránkách
www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.