Nejkrásnější svátky jara – Velikonoce – se blíží. Zeptali jsme se, jak se na ně připravuje farář sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích Mgr. Martin Bánoci…

Vzpomínáš, jak jsi trávil Velikonoce jako kluk v Sečovcích na Slovensku?

Ano, částečně si vzpomínám. Rozdělil bych to do dvou etap. Ta první neměla nic společného s vírou, a také to pro mě nebyly největší svátky křesťanství. Velikonoce jsem víceméně vnímal jako příležitost polévat děvčata vodou. Pamatuji si, že jako kluk jsem rok, co rok vymýšlel nové způsoby. Zkoušel jsem je na sestře. Například: brzo ráno jsem napustil plnou vanu studené vody a ségru tam prostě hodil, nebo na ni vylil kbelík vody do postele. Druhá etapa se mě zásadně dotkla, přestal jsem dělat tyhle vylomeniny a na děvčata jsem používal už jenom voňavku.

Co pro tebe tenkrát znamenaly?

Velikonoce pro mě znamenaly jenom svátky, delší volno a legraci. Do kostela jsem chodil, ale neprožíval jsem žádnou připomínku ukřižování a už vůbec ne vzkříšení. Prostě to byly prázdniny.

A jak je po absolvování Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prožíváš pátým rokem jako farář teď?

Nynější prožitek Velikonoc se diametrálně liší od mých mladých let. Když jsem uvěřil dobré zvěsti evangelia, úplně jsem zanechal dřívějších způsobů. Velikonoce prožívám hlavně pracovně (psaním kázání). Volno si užívám až v pondělí, když už je po všem. Velikonoce vnímám jako nejdůležitější zvěst pro svět a největší akt lásky, který Bůh udělal pro každého člověka.

Jak vysvětluješ nejdůležitější křesťanské svátky dětem?

Když mám něco vysvětlit dětem, nejraději používám obrazy, symboly, novoty. Prakticky to například vypadá tak, že si u bohoslužeb s dětmi sednu před stůl Páně a názorně předvádíme poslední večeři (jíme křupky a pijeme kofolu). Horší je vysvětlit ukřižování. Mluvím o jedinečné oběti podstoupené za každého z nás. Úplně nejhorší pak je vysvětlit vzkříšení, to někdy nechápou ani dospělí. To ani nejde napsat na papír, ve vzkříšení se dá jenom věřit.

Co Velikonocům u evangelíků předchází, kdy a čím začínají a končí?

Velikonoční období začíná postní dobou, která trvá 40 dní. Týden před Velikonocemi je Květná neděle, která je připomínkou oslavy vstupu Ježíše do Jeruzaléma. Pokračujeme ve čtvrtek večerním setkáním. Čteme z evangelií, modlíme se a zpíváme. Nyní chystám velkou novinku, ale to je zatím překvapení i pro náš sbor. Následně v pátek pokračujeme bohoslužbami a vzpomínkou na ukřižování, neděle je pak oslavou vzkříšení, toho úžasného činu, který pro nás Bůh vykonal – „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16).

Jaké je společenství v Českobratrské církvi evangelické v Teplicích?

Společenství vnímám jako velmi živé, akční a obětavé pro službu. Každý, kdo chce, se podílí na životě sboru, jak může ze svých sil a schopností. V Teplicích sice nemáme velké společenství, ale děláme velké věci. Sbor hodně omládl, s rodiči přichází hodně dětí. Zastoupeny jsou ale všechny věkové skupiny.

Jak se projevuje navenek?

Jsme otevřené společenství, které se nezavírá do kostela. Víra je každého osobní věc. Vírou žijeme, ale nikomu ji nevnucujeme. Jde nám o vzájemné vztahy, učit se odpouštět a pomáhat si.

Máš příležitost pozvat veřejnost na nejbližší akce…

Už teď všechny zvu k velikonočním bohoslužbám. Jinak se pravidelně setkáváme každou neděli od 9:30 hodin. Na konci března bude u nás v Teplicích oblíbená víkendovka pro děti, následovat bude víkendové setkání seniorátní mládeže. Pro veřejnost jsme připravili společný program v regionální knihovně, kde se budou konat přednášky známých farářů (Hošek, Heryán, Pastoral Brothers). O červnové Noci kostelů budeme na farské zahradě grilovat a bude tam i program pro děti. Čtenáře zvu také na náš festival „Doma na zahradě“ s žánrově bohatým hudebním programem a divadlo tentokrát zahrají i faráři. V létě nás čeká velký i malý tábor pro děti. Po prázdninách budeme mít rodinnou neděli. Úplnou novinkou bude retro tábor (50+) s tématikou „Vinnetou, bratři a sestry.“ Mezi těmito akcemi je ještě mnoho dalších pro děti, dorost, třicátníky, seniory, maminky… (všechny uvádíme na FB Sbor ČCE Teplice).

Připravila: L. Richterová