Po vzájemné dohodě svolala TJ Lokomotiva Teplice, běžecký oddíl (https://www.lote-bezky.cz/)  a MAS Cínovecko (http://www.mascinovecko.cz/)  na první dubnovou sobotu brigádu na úklid odpadků v Krušných horách. Hezkým zjištěním bylo, že se sešlo přes 50 běžkařů, kteří vyčistili místa, kde jinak lyžují a tím pomyslně zakončili zimní sezónu. Z lesů mezi Novým Městem, Moldavou, Cínovcem a Komárkou odvezli dva plné velké vleky odpadu. Odpad po běžkařích tvořil max 1 % objemu, všechno ostatní byly pneumatiky, ledničky, domácí odpad, staré oblečení atd. Smutné je, že většina odvezeného odpadu pochází od našich sousedů z Německa.

(red.)