O prázdninách se v Litvínově uskuteční již druhý ročník Letní školy gramotností a seberozvoje Spolu a Smysluplně.  Letní škola je určena především pro učitele napříč výchovně vzdělávacím spektrem, ale také pro rodiče a všechny, kteří se zajímají o inovativní metody a jejich další možnosti využití v praxi. Je pořádána pod záštitou města Litvínova. Tato akce navazuje na úspěšný, radostný a inspirativní loňský první ročník. Cílem a snahou je podpora a rozvoj učitelů, průvodců výchovou a vzděláváním, v neposlední řadě také rodičů. Chceme rozvíjet a nacházet nové cesty, společně se zamýšlet nad smyslem vzdělávání, naplno rozvinout potenciál každého pedagoga, vnést mezi učitele radost a vášeň z jejich práce.

Celým týdnem se budou prolínat teambuildingové aktivity, intuitivní pedagogika, workshopy, přednášky, rozhovory, vnitřní práce, hudba. Tento koktejl povede k hlubšímu chápání sebe samých, okolního světa, dá porozumět mezilidským vztahům, propojí myšlení, cítění a tělo v jeden celek, umožní napojit se na svůj vnitřní zdroj vášně, radosti a kreativity. Letním setkáním nás provede řada respektovaných a uznávaných osobností z oboru vzdělávání a seberozvoje. Bude to opět jedinečná akce a skvělá příležitost.

Ohlédnutí za prvním ročníkem akce:  https://www.youtube.com/watch?v=zPppSR26-4I

Plánovaný program Letní školy Spolu a Smysluplně 2023: https://www.zijmenaplno.cz/planovany-program-letni-skoly/

On-line registrace k přihlášení do Spolu a Smysluplně 2023: https://www.zijmenaplno.cz/online-registrace/

Aktuální dění okolo Spolu a Smysluplně 2023: https://www.facebook.com/spoluasmysluplne

 

(zdroj: mulitvinov.cz)