Svaz knihovníků a informačních pracovníků u příležitosti kampaně Březen – měsíc čtenářů tradičně vyhlašuje ocenění Čtenář roku, v rámci něhož knihovny napříč celou Českou republikou hledají své nejlepší čtenáře.  Jedním z hlavních kritérií ocenění byl tentokrát celkový počet fyzických návštěv knihovny v uplynulém roce, každá knihovna si však mohla stanovit další doprovodná kritéria, na základě nichž svého „nej“ čtenáře vybere.

Knihovna Ústeckého kraje se v letošním roce kromě počtu návštěv rozhodla zohlednit aktivitu čtenářů, především pak jejich zapojení do akcí a soutěží a jejich celkový přínos pro knihovnu a její služby. Mezi necelými deseti tisíci registrovanými čtenáři krajská knihovna nakonec vybrala slečnu Veroniku Kalinovou (na úvodním fotu).

„Slečna Kalinová v knihovně již několikátým rokem pravidelně navštěvuje kurzy tvůrčího psaní, v letošním roce se navíc přihlásila do kurzu modelování a 3D tisku a do začátečnického kurzu šití. Velice aktivně se zapojuje i do dalších aktivit knihovny, jako jsou kreativní workshopy nebo soutěže a je spoluautorkou dvou publikací, které knihovna vydala v loňském a předloňském roce. V letošním roce si pak na konto připíše další spoluautorství, neboť se její příspěvky objeví v připravované publikaci Polibek Múzy. Kromě toho slečna Kalinová s knihovnou úzce spolupracuje jako dobrovolnice. V rámci svých dobrovolnických aktivit se zaměřuje především na organizaci herních akcí pro různé cílové skupiny a výtvarných workshopů pro děti,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že jen v uplynulém roce v knihovně a na jejích pobočkách v režii slečny Kalinové proběhlo 38 akcí, kterých se zúčastnilo více než 600 návštěvníků.

Slavnostní vyhlášení ocenění Čtenář roku 2023 se uskutečnilo v březnu v rámci hudebně-debatní akce se známým českým houslistou Jaroslavem Svěceným. Kromě ředitelky knihovny čtenářce roku osobně pogratuloval i náměstek primátora města Tomáš Vlach. „Knihovnu jsem původně začala navštěvovat během studia, kdy pro mě tato organizace byla především zdrojem povinné četby. V současné době však knihovnu vnímám spíše jako místo s obrovským potenciálem pro seberealizaci,“ říká nově oceněná čtenářka roku. Slečna Kalinová byla zároveň knihovnou nominována do krajského kola soutěže a má tak šanci postoupit až do kola celorepublikového, jehož výsledky se tradičně vyhlašují v rámci udělování prestižních literárních cen Magnesia Litera.

Jan Černecký, Knihovna Ústeckého kraje