V prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se uskutečnilo úvodní setkání k připravovanému projektu „Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji“. Na tomto setkání byli zástupci pečovatelských služeb seznámeni s cílem projektu, kterým je zefektivnění poskytování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje prostřednictvím digitalizace. Ta umožní rozvoj pečovatelských služeb a přispěje tak k naplnění potřeb jejich uživatelů.

Semináře se účastnila Petra Lafková (vpravo sedící), vedoucí odboru sociálních věcí. Dále byla přítomna Karolína Wankovská, ředitelka Charity Litoměřice (za partnera projektu), Ladislav Marek, ředitel organizace ACoRD CZ, z. s. (také partner projektu) či pracovníci Datového centra ÚK

Projekt podstatným způsobem zkvalitní pracovní podmínky pracovníků pečovatelských služeb a přispěje k jejich větší časové a místní dostupnosti. Dalším cílem projektu je zvýšit kompetence a odbornost pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a manažerů pracujících v pečovatelských službách. Součástí projektu bude též vytvoření a vybavení nových integračních výcvikových center v Mostě, Chomutově, Lounech, Děčíně a Šluknovském výběžku. Tato centra budou sloužit k nácviku péče nejen pro nově nastupující pracovníky přímé péče, ale také pro neformální pečující (např. příslušníky rodiny). Cílem kraje je zajištění dostupnosti integračních výcvikových center napříč celým regionem.

Semináře na toto téma budou pokračovat

(Úvodní foto: první seminář měl kladný ohlas.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)