V současnosti se opět objevují zvýšené stavy hrabošů. Zemědělci je obvykle likvidují aplikací rodenticidů. Vzhledem k riziku sekundární otravy ale v oblasti výskytu sýčků obecných a sov pálených není možné aplikovat rodenticid, a to ani do nor.

Sýček obecný a sova pálená jsou noční ptáci zemědělské krajiny. Zaměřují se na lov hrabošů. Při aplikaci rodenticidů mohou být tyto sovy ohroženy sekundární otravou, když uloví a zkonzumují přiotráveného hraboše. V současnosti jsou tyto sovy již velmi vzácné, v celé České republice hnízdí pouze kolem 100 párů sýčků, z toho třetina žije v Ústeckém kraji. Sýček obecný i sova pálená jsou chráněni zákonem.

     Pro zamezení riziku jejich sekundární otravy je vyloučeno použití rodenticidů v oblasti jejich výskytu! Zemědělci, kteří hospodaří v oblasti výskytu sov, mají nárok na náhradu škod způsobených hrabošem.

     Další informace jsou uvedeny v příloze, v případě dotazů se obraťte na kontaktní osobu krajského úřadu: Ing. Jarmila Jandová, e-mail: jandova.j@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 130.

Odkazy

Sýček obecný

Sova pálená

(zdroj: kr-ustecky.cz)