Po úspěšné pilotáži v Mostě bude Society for all z.s. podporovat efektivní mezioborovou spolupráci, školit v postupech včasné identifikace ohrožených dětí a koordinované spolupráci při jejich podpoře i v Litvínově. 👉 I zde bude testována pozice case managera, který bude pomáhat rodinám najít cestu z nepříznivé sociální situace a další efektivní nástroje podpory ohrožených dětí. Pozornost bude věnována i ukrajinským dětem a jejich rodinám.

Konkrétně se jedná o mapování aktérů v lokalitě, poskytnutí již zpracovaných výstupů v podobě KID karet pro různé segmenty povolání (sociální pracovníci, učitelé, hasiči, policisté), školení a semináře pro všechny zainteresované aktéry jak společné, tak pro sborovny, týmy. Aktivity projektu Signály nám navazují na aktivity škol podpořené z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Národního plánu obnovy.

Signály, že s dítětem není něco v pořádku, nejsou jen modřiny, ale je jich celá řada, a ne vždy jsou zřejmé na první pohled. Spolupráce bude zaměřená na děti potenciálně ohrožené (například vykazují neomluvenou absenci, nenosí pomůcky do školy apod.). A dále na děti ohrožené psychickým nebo fyzickým týráním nebo zanedbáváním, sexuální zneužíváním, přítomností domácího násilí, zneužíváním návykových látek, duševní nemocí, uvězněním nebo odloučením rodičů.

(Úvodní ilustrační foto – Městský úřad Litvínov.)

(zdroj: mulitvínov.cz)