Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje připravil oproti původnímu předpokladu vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“. Reaguje tím na zpoždění výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a zvýšený zájem subjektů z území kraje o dotace. „Operativně jsme zareagovali a využili časový prostor vzniklý posunem výzev v rámci OPST a učinili ve zrychleném režimu všechny administrativní kroky k tomu, abychom podpořili podnikatele v našem regionu prozatím alespoň z finančních prostředků Ústeckého kraje,“ komentovala rozhodnutí o vyhlášení dotačního programu Iva Dvořáková, členka rady Ústeckého kraje.

Po osmé tak mohou začínající podnikatelé požádat o finanční podporu z dotačního programu, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Podat žádost lze od 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023. O dotaci pro rok 2023 může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2023 nebo 2022) a splní podmínky programu. V rámci dotačního programu budou připraveny k přerozdělení úspěšným žadatelům 4 000 000 korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat, je 200 000 korun, minimální pak 50 000 korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu.

Více informací naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace – Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – Podpora začínajících podnikatelů“: https://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-kraji-pro-rok-2023

nebo na on-line semináři pro žadatele, který se uskuteční dne 5. 4. 2023 od 15 hodin.

(zdroj: kr-ustecky.cz)