Město Krupka chystá rekonstrukci areálu bývalé městské plovárny, který je od roku 2006 nevyužitý. Se stavebními pracemi se začne ještě v březnu a skončit by měly nejpozději za rok. „Cílem projektu je komplexní revitalizace nevyužitého území za účelem vybudování oddychové zóny pro obyvatele v centru města,“ nastínil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec. Revitalizací prostoru vznikne veřejný park s přírodním jezírkem s molem v místě původního torza bazénu. V areálu bude vysázená nová zeleň, vybudovány nové mlatové cestičky, veřejné osvětlení a nový mobiliář, tj. lavičky, veřejná ohniště, odpadkové koše, stojany na kola, dětské hřiště a workoutové sportoviště.

Vizualizace

Realizace projektu z větší části vychází z návrhu studenta Jana Trpkoše a vyjde na více než 27 milionů korun. Město na projekt plánuje využít dotaci od ministerstva financí. „Ministerstvo hradí uznatelné náklady do maximální výše 22,7 milionů korun. Město Krupka pak uhradí nezpůsobilé výdaje ve výši 4,9 milionů korun a případné vícepráce,“ prozradil místostarosta Krupky s tím, že dodavatelem stavebních prací bude společnost Metrostav DIZ s.r.o., která vzešla ze zadávacího řízení.

Původní městská plovárna u pozůstatků tvrziště Starý Dvůr měla podobu venkovského rybníka, kde u zarostlých břehů hnízdily kachny. Veřejná plovárna zde zahájila provoz v roce 1893. Za odpočinkem a vodními radovánkami sem tehdy mířila spousta lidí. Pohlednice z 20. let 20. století ukazují přírodní koupaliště s dřevěným molem, kabinkami na převlékání a půjčovnou loděk. Postupem času se u plovárny objevily houpačky, prolézačky pro děti, hřiště a stánky s občerstvením. Betonová vodní nádrž byla v místě vybudována v 80. letech v rámci akcí na zvelebování města. Koupaliště s velkým bazénem a brouzdalištěm bylo oplocené, při vstupu se v pokladně vybíralo vstupné. V roce 2006 však bylo koupaliště uzavřené, zastaralý areál plovárny totiž nevyhovoval hygienickým normám ani bezpečnostním předpisům.

Foto: město Krupka

Úvodní foto – současný stav.

(zdroj: krupka-mesto.cz)