Ústecký kraj jako zřizovatel gymnázia v Žatci investoval do rekonstrukce starých učeben a laboratoří chemie 6 milionů korun, město Žatec přispělo další 2 miliony korun. Nové učebny a laboratoře si prohlédli a slavnostně otevřeli Radim Laibl, starosta města Žatec a krajský radní (na fotu čtvrtý zprava), a Jindra Zalabáková, krajská radní pro školství, mládež a sport (na fotu uprostřed).

Laboratoř je vybavená i novou digestoří

Rekonstrukce byla součástí investiční akce, která probíhala od roku 2019. Během ní byly postupně zrekonstruovány a obnoveny laboratoře biologie, fyziky a nyní laboratoř, přípravna a učebna pro výuku chemie. Ústecký kraj uhradil náklady na odborné vybavení učeben a informační technologie, město Žatec pak veškeré stavební úpravy. Radost z úspěšného projektu neskrýval ani ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček, který předal krajské radní květinu a provedl všechny přítomné zrekonstruovanými prostory.

Zrekonstruovaná učebna chemie

Samozřejmostí je i moderní vybavení IT technikou v učebně

Foto: Tomáš Kassal

(zdroj: kr-ustecky.cz)