V německé v Pirně se uskutečnilo pracovní jednání náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (na fotu druhý zprava), který zastupoval Ústecký kraj, se zemským radou okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) Michaelem Geislerem. Jednalo se především o budoucnosti cestovního ruchu v oblastech obou národních parků Sächsische Schweiz a České Švýcarsko po kůrovcové kalamitě a ničivém požáru.

Mezi účastníky jednání nechyběli ani představitelé obou lokálních turistických destinačních agentur Jan Šmíd a Tino Richter. Hlavním výstupem jednání mezi mnoha dalšími byla i dohoda o prosazování vzniku nových přeshraničních cest a zapojení saského i českého ministerstva životního prostředí, tedy orgánů státní správy obou států, do diskuse o problémech v oblasti Českosaského Švýcarska jako celku. Intenzivnější diskusi na úrovni orgánů státní správy doposud zástupci obou regionů postrádali.

(zdroj: kr-ustecky.cz)