Modernizace stání pro osobní lodní dopravu a stání pro malá plavidla na Lodním náměstí v Litoměřicích oficiálně skončila. Symbolického přestřihnutí pásky a tiskové konference se v pátek 24. února zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka, jenž potvrdil, že v roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na 15 přístavištích pro rekreační plavbu na Labi. Přístaviště v Litoměřicích vybudované Ředitelstvím vodních cest ČR nyní zajistí nejen bezpečnější a pohodlnější stání plavidel, ale také přípojky elektřiny a vody obdobně jako na jiných nových přístavištích.

„Přístaviště otevíráme symbolicky v Litoměřicích, které jako jedno z nejstarších českých královských měst bylo od počátku úzce spjato s plavbou na Labi, kdy zboží dopravované na lodích muselo být nabízeno na městských trzích. Dokonce již roku 1057 je zaznamenáno právo cla z vodní dopravy,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem nových přístavišť.

Na přístavišti v Litoměřicích byla během uplynulých osmi měsíců roku 2022 původní konstrukce přístaviště pro malá plavidla z málo stabilních plastových modulů nahrazena robustní osvědčenou konstrukcí 58 metrů dlouhého mola s železobetonovými plováky a dřevěnou pochozí palubou. Do původního kolmého stání bylo v prostoru bočního ramene řeky obtížné zaplout, a proto je nyní stání až pro 14 rekreačních plavidel šikmé. Původní přístaviště osobních lodích na Lodním náměstí získalo nejen nové atraktivní designové provedení pro cestující připlouvající do města, ale jedna ze dvou plošin byla také výškově upravena pro nástup i do menších osobních lodí. Stavbu přístaviště v Litoměřicích s náklady 36,2 milionu korun bez DPH financoval Státní fond dopravní infrastruktury ČR.

(zdroj: litomerice.cz)