Ještě před svou inaugurací, která proběhne 9. března 2023, navštívil nově zvolený prezident České republiky Petr Pavel Ústecký kraj. Setkal se s vedením kraje, starosty, akademickou obcí i veřejností. Pracovní návštěvu započal ve Šluknově, kde se mu dostalo přivítání od žáků lesnické školy, místního starosty i starostů okolních obcí, se kterými následně debatoval nad lokálními problémy oblasti. Ze Šluknova se Petr Pavel přesunul do města Mikulášovice, kde navštívil tradičního českého výrobce nožů, firmu Mikov. Z Mikulášovic pokračoval do České Kamenice, kde ho čekalo setkání s místními zastupiteli i veřejností.

Návštěvu kraje zakončil Petr Pavel ve městě Ústí nad Labem. V krajské metropoli zavítal nejprve na Základní školu ve čtvrti Mojžíř, který patří k aktuálně nejpostiženějším sociálně vyloučeným lokalitám ve městě. Poté zamířil na krajský úřad v centru města, kde ho přivítal hejtman Jan Schiller spolu se svým 1. náměstkem Jiřím Kulhánkem a náměstkyní Lubomírou Mejstříkovou. Za přítomnosti členů Rady Ústeckého kraje, krajských zastupitelů i přizvaných primátorů měst a starostů obcí následovala společná diskuze v konferenčním sále. Ta otevřela mnoho palčivých témat trápících celý kraj – rozšiřující se sociálně vyloučené lokality, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, nezaměstnanost, špatnou dostupnost zdravotnické péče a škol či odliv obyvatel do jiných krajů. Pracovní návštěvu kraje zakončil Petr Pavel na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde se setkal nejprve se zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a posléze také se studenty a akademiky.

(zdroj: kr-ustecky.cz)