Výstava, která představuje všechny návrhy z architektonické soutěže na sportovní halu v Žatci, začala vernisáží v Galerii Sladovna. Návštěvníci si mohou prohlížet až do poloviny března 30 návrhů, které do Žatce zaslali autoři z devíti evropských zemí a USA. Ještě před vernisáží došlo na radnici k pracovnímu setkání mezi zástupci města a vítězného architektonického týmu z Barcelony. Mezi městem a španělskými architekty byla už dříve podepsána smlouva, jejímž předmětem je zajištění kompletní projektové dokumentace ve všech stupních včetně zajištění potřebných povolení. Dále také obsahuje zajištění autorského dozoru po celou dobu výstavby sportovní haly. Práce začnou dopracováním vítězného návrhu, který bude doplněn na základě požadavků ze strany města Žatce.

Příprava stavby sportovní haly je stále na začátku, k záměru se budou moci vyjádřit i komise Rady města Žatce jako její poradní orgány. Přípravná fáze by měla trvat asi dva roky, poté má proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby. Cena za stavbu sportovní haly vyplyne právě z projektové dokumentace. „Myslím, že jsou věci, které má Žatec mít. Že se v minulosti neudělaly, k tomu nemá smysl se vracet, ale my bychom je měli udělat. Chceme-li postupovat ve městě koncepčně, je potřeba vycházet ze zpracovaného strategického plánu města. A sportovní hala do Žatce patří,“ řekl při vernisáži Radim Laibl.

Vernisáže v Galerii Sladovna se zúčastnili i členové vítězného týmu architektů z Barcelony. „Jsme rádi, že jsme mohli navštívit toto krásné město, a že jsme mohli pracovat na projektu takového významu. Naším cílem je dodat nejen nejlepší a nejudržitelnější projekt, ale také projekt, na který bude město hrdé,“ řekl španělský zástupce Luís Bellera Fernández de la Cruz.

(zdroj: mesto-zatec.cz)