Na XIX. reprezentačním plese města Teplice se představil a největší pozornost upoutal Michal David a jeho vystoupení plné hitů osmdesátých let minulého století. K tanci na hlavním malém sále Krušnohorského divadla pak hráli a zpívali členové Big Bandu teplické konzervatoře. Z dalších účinkujících se představili např. FRAJERKY Z GALERKY nebo TIMBRE MUSIC. Ples byl dlouho dopředu vyprodaný a vynesl lehce přes 216 tisíc korun. Tento výtěžek zaokrouhlí statutární město Teplice na 250 tisíc a rozdělí mezi žadatele. „Zastupitelé města rozhodli, že letošní sumu si mezi sebe rozdělí tři subjekty, jejichž zájmem je pomáhat tam, kde je potřeba a starat se i o veřejný prostor, takže peníze půjdou znovu do kultury a ve prospěch veřejnosti. Jsem rád, že mezi obdarovanými jsou tentokrát spolek Zahálka, společnost Hrad Doubravka a Nadační fond FK Teplice“ řekl primátor Teplic Jiří Štábl (na fotu níže).

Zahálka Teplice,z.s. použije darovaný výtěžek z plesu na pokrytí nákladů spojených s provozem a činností neziskového kulturního projektu Zahálka Teplice. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na obohacování kulturního a společenského života v Teplicích. Toho chce dosáhnout pořádáním programu pro veřejnost, který se skládá převážně z přednáškových cyklů, výtvarných programů pro děti i dospělé, filmových projekcí či tematických výletů.

AVZO TSČ ČR Teplice hrad DOUBRAVKA, p. s. použije darovaný výtěžek z plesu na vytápění prostor celoročně provozované kavárny a muzea historie hradu Doubravka. AVZO Doubravka je majitelem kulturní památky hradu Doubravka. Spolek se věnuje více jak 50 let sportovní a zájmové činnosti dětí, mládeže a dospělých.

Nadační fond FK Teplice použije svou část výtěžku na pomoc potřebným z Teplicka, zejména na úhradu zdravotních pomůcek či služeb pro handicapované. Jednou z nich je i Kateřina Schiffnederová z Dubí, která potřebuje bionickou protézu Genium X3, jejíž cena přesahuje 1,8 mil korun a není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Více informací zde.

(zdroj: teplice.cz)