Krajská zdravotní, a.s., ve spolupráci s ústeckou univerzitou společně připravily náborovou akci do Českého národního registru dárců dřeně. Přímo v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) proběhne nábor s mottem „Zapiš se někomu do života!“ Od 10:00 do 14:00 hodin zde budou zástupci dárcovského centra z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připraveni informovat příchozí o možnostech záchrany života poskytnutím kostní dřeně.

Co je potřeba pro vstup do databáze dárců kostní dřeně: je to věková hranice mezi 18 až 35 roky, dále pak, samozřejmě, dobrý zdravotní stav bez trvalé medikace a váha nad 50 kilogramů. Vstup do registru však automaticky neznamená samotné dárcovství, může ale být někdy jedinou nadějí pro nemocného. V ČR onemocní každoročně stovky obyvatel včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se jeho vhodný dárce kostní dřeně nenajde.

Co vlastně taková registrace obnáší? Během maximálně 10 minut dobrovolník vyplní dotazník a je mu proveden stěr z ústní dutiny. Pro zápis do registru je také potřeba kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dobrovolník zapsáním do registru vlastně říká, že pokud onemocní někdo, kdo má shodné transplantační znaky, je mu k dispozici. Skutečným dárcem se však stane jen cca jedno procento ze všech zapsaných, a proto je každý dobrovolník velice cenný. Stigma odběru kostní dřeně jako nesmírně bolestivého zákroku je již dávno minulostí. Odběry kostní dřeně probíhají buď v narkóze z kosti pánevní, nebo pomocí separátoru, který je vyfiltrován z krve. Více informací veřejnost nalezne na https://registr.kostnidren.cz/zakladni-informace/.

 

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(Úvodní foto: UJEP)