Ústecký kraj, coby investor půlmiliardové rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše v krajské metropoli, může díky dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Pokud nedojde k neplánovaným komplikacím, začne se na začátku příštího roku se stavbou provizorní lávky pro pěší a cyklisty a v letech 2025–2026 dojde k uzavření mostu a jeho rekonstrukci. Harmonogram kraj představil na sklonku minulého týdne.

Bohužel se kvůli souvisejícím rekonstrukcím, které je nutné provést na objízdných trasách před uzavřením mostu, investor opět dostává do skluzu. „Je nezbytné, aby město Ústí nad Labem nejprve rekonstruovalo ulici Výstupní. To by dle slov pana primátora mělo být hotové do poloviny roku 2024. Do té doby my přepruhujeme okružní křižovatku pod Větruší, čímž dojde k jejímu zkapacitnění v požadovaných směrech, Ředitelství silnic a dálnic ještě musí opravit povrchy v ulici Přístavní a na komunikaci I. třídy číslo 13 opravit dva mosty. Vše bude dle nejnovějšího časového plánu v letošním roce hotovo a nám už nebude nic bránit začít v příštím roce se stavbou provizorní lávky,“ vysvětlil krajský radní Tomáš Rieger.

Benešův most je jedním ze dvou mostů, který zabezpečuje dopravní propojení obou ústeckých břehů. Uzavírka tohoto mostu se předpokládá po celou dobu realizace vlastní rekonstrukce, tedy v průběhu let 2025-2026. „Motorová vozidla tak budou mít k dispozici pro překonání řeky Labe pouze Mariánský most,“ řekl radní Rieger. Před započetím realizace úprav bude pro obyvatele a návštěvníky krajské metropole vše přehledně zveřejněno na webových stránkách a ostatních informačních kanálech Ústeckého kraje. Prezentována zde bude také animace průběhu rekonstrukce a stavby lávky.

Náčrt objízdných tras pro cyklostezku

(Úvodní foto: vizualizace zrekonstruovaného mostu)

(zdroj: kr-ustecky.cz)