Dne 1.9.2022 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky středních škol na téma „Památník letiště Žatec“ – památník má připomínat zaniklé vojenské letiště u Žatce. Grafické návrhy byly podávány do 31. 10. 2022. V daném termínu bylo podáno 5 návrhů. Hodnotící komise byla složena ze zástupců a zastupitelů Krajského úřadu, kteří 14.12.2022 vyhodnotili návrhy soutěže a navrhli 3 kandidáty.

Rada rozhodla o poskytnutí odměny oceněným žákům a jejich garantům v rámci soutěže „Památník letiště Žatec“:

  1. místo -Markéta Jamborová, Ondřej Daněk (garant Mgr. Iveta Mynaříková)
  2. místo -Kristína Bobovičová, Barbora Vosičková (garant Adéla Kinštová)
  3. místo – Monika Valovičová (garant Adéla Kinštová)

Odměna za 1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000 Kč a 3. místo – 10 000 Kč.

50 % z umístění náleží žákovi/žákům rovným dílem, 30 % náleží garantovi/učiteli a 20 % náleží škole.

Kraj nyní pozve účastníky soutěže k poděkování a ocenění. Prodiskutujeme možnost částečného propojení dvou vítězných návrhů, které budou předány architektovi, jenž zpracuje výslednou podobu památníku. Měl by se držet návrhu, aby myšlenka zůstala zachovaná.

Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková, tisková mluvčí, Krajský úřad Ústeckého kraje

(Foto: vizualizace pomníku)