V litoměřické nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se chystá otevření oční ambulance. Aktuálně probíhají veškeré kroky tak, aby provoz mohl být spuštěn v září 2023. Otevření oční ambulance je jednoznačným krokem ke zkvalitnění a také ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče obyvatelům regionu. Spádová oblast Nemocnice Litoměřice je 120 000 lidí. „Jsem velmi rád, že se pro občany Litoměřicka nová ambulance otevře. Právě oční je pracoviště, které je velmi exponované a v současnosti v litoměřické nemocnici není. Věřím, že veřejnost toto uvítá,“ říká Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Nyní stojíme na úplném počátku celého procesu. Proběhla schůzka, jejímž předmětem bylo hlavně umístění nového pracoviště, které bude nutné stavebně upravit tak, aby bylo pro potřeby oční ambulance vyhovující. Bude se nacházet v prostorách interního pavilonu,“ doplňuje dál ředitel litoměřické nemocnice Vladimír Kestřánek.

Foto: Facebook Krajská zdravotní – Nemocnice Litoměřice, o.z.

(zdroj: litomerice.cz)