V letošním roce začala proměna pozemku u budovy Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v Plšíkovu zahradu. Toto jméno ponese areál pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, jehož jádrem je ekovýchovný altán Plšíkova učebna, realizovaný správou parku již v roce 2017. Po dokončení bude Plšíkova zahrada přístupná veřejnosti a současně poskytne zázemí pro ekovýchovné akce pro veřejnost, činnost zájmových kroužků Junior Ranger či příměstské tábory pro děti a mládež organizované správou parku.

     V první etapě dodavatelská firma započala s odstraňováním veškerých asfaltových a betonových prvků, zbourány budou nevyužívané dopravní hřiště, pozůstatky bazénu, základů dřívějších garáží a zásobníků na plyn. Realizovanému projektu také ustoupí jehličnaté okrasné dřeviny a kultivary keřů. Odstraněné dřeviny nahradí výsadba 56 vzrostlých stromů. Jedná se o 12 původních odrůd ovocných dřevin a 44 exemplářů původních dřevin, ke kterým patří jeřáb, jedle, bříza, smrk, duby, jasan, javor, třešeň ptačí či olše. Stromy budou dále doplněny výsadbou 528 dalších keřů.

Rekonstrukce areálu je financována z Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady na přípravu a realizaci dosahují téměř 14 milionů korun. Dokončení všech prací se předpokládá v listopadu letošního roku.

Více na https://1url.cz/zrg95.

Foto: Tomáš Salov

(zdroj: npcs.cz)